Door www.facilicomwillemswerf.nl te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen

Disclaimer

Facilicom - Gebruikersvoorwaarden

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Facilicom, zijn dochtermaatschappijen en gerelateerde bedrijven en de diensten die zij leveren. 

Ondanks het feit dat uiterste zorg is besteed aan de juistheid van de informatie, kan Facilicom geen garantie gegeven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, Facilicom niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan:
  • het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en 
  • de prestaties of het niet presteren van de website zelf.

Deze website is eigendom van Facilicom. Alle auteursrechten en anderen rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Facilicom. 

De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Facilicom worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt , behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag het materiaal beschikbaar op deze pagina's slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.